Mød medarbejderne

Positive relationer og høj faglighed
ALFF er et team af dedikerede familiekonsulenter og -rådgivere med fokus på faglighed, relationer og tryghed. Vores tilgang er holistisk, så hos os tager vi hånd om det hele menneske, uanset hvad det er for problemer eller udfordringer, der skal håndteres.

Mød vores medarbejdere

Peter Houmann

Tillidsskabende familie- & psykoterapeut med bred erfaring

Peter har mere end 8 års erfaring med rådgivning og vejledning af familier, både som støtte- og kontaktperson og Familie- & samværskonsulent .

Hans erhvervserfaring er bred. Fra udlært tømrer til pædagog i forskellige fag til værkmester i Ringe Statsfængsel. Peter er efterfølgende uddannet Familie- & Psykoterapeut ved Dansk Familieterapeutisk Institut og dækker således alt fra skurvognen, forbi til fængslet og ind i terapilokalet.

Peters professionelle fokus er på det hele menneske og relationer. Særligt indenfor familier med vold, trusler, højt konfliktniveau, misbrug, mistrivsel, børn med svære traumer, følelsesmæssig ensomhed, tab, sorg og livskriser af forskellig art. Han har desuden stor erfaring med vejledning og behandling af mennesker med forskellige slags psykiske diagnoser, såsom borderline, skizofreni, depressioner, ADHD, Asperger og andre dele af autismespektret.

Amalie Nissen

Empatisk og tillidsvækkende psykolog med omfattende værktøjskasse

Amalie har en meget rolig og selvsikker udstråling. Hendes egne biologiske forældre var plejeforældre, og i deres hjem blev der talt meget om udfordringer, følelser og hjælp. Det har givet Amalie en menneskelig forståelse og ydmyghed for andres situation, som er guld værd.

Amalie er psykolog, støtte-/kontaktperson og samværskonsulent. Hendes erfaring er bl.a. arbejde med børn i alderen 0-16 år og deres vigtige voksne, både gennem observationer af samspilsmønstre, konsultative samtaler, arbejde med børn med ADHD samt facilitering på værested for psykisk sårbare. Og så har Amalie erfaring med samtaler på engelsk og med tolk.

Amalies profil er meget bred, og hun varetager mange forskellige opgaver, hvilket giver hende et nuanceret billede af kompleksiteten i at arbejde med familier. Det giver hende en bred indsigt i behov hos både barnet og forældrene, som resulterer i bedre og mere nuanceret vejledning til familien.

Hendes observationer af samspil mellem børn og forældre gør hende oplagt til overvågede og støttede samvær, hvor hun skarpt formulerer observationerne efterfølgende.

Lise Marnow

Omsorgsfuld og erfaren pædagog med fokus på børn og unge

Lise er pædagog og mor til tre. Hun er vant til, at man taler tingene igennem og er opmærksom på, hvordan mennesker går rundt og har det. Hun er nysgerrig og direkte, og hun italesætter det, hun oplever – tydeligt og indbydende.

Samarbejdet med forældrene omkring barnets udvikling er en af Lises spidskompetencer. Særligt med mødre og mødre af anden etnisk herkomst, både hvad angår samarbejde med daginstitution og hjælp til at komme væk fra en voldelig partner. Det betyder, hun har stor erfaring med tværprofessionelle møder med f.eks. politi, psykologisk rådgivning mm.

Lise differentierer sin pædagogik efter det enkelte menneske. Hendes erfaring trækker på arbejde med børns udvikling i alderen 3-6 år, behandlingshjem med børn/unge i alderen 12-17 år, mentor for nydanske kvinder i Kvinfo, samt en børnehave i Vollsmose.

Der er ikke en opgave, Lise ikke kan varetage, men hun fungerer primært som støtte-/kontaktperson. Hun er dog på vej til også at tage rollen som familiebehandler på sigt samt rollen som samværskonsulent, hvor det handler om små børn.

Kasper Hougård

Alsidig og tryghedsskabende familiekonsulent med bredt kompetencefelt

Kasper har en meget varieret baggrund. Fra scenekunst og dramaunderviser til pædagog, hvor han er efteruddannet i pædagogisk- og psykologisk teori, kommunikation, ledelse og filosofi. Alt sammen knyttet til en stærk interesse for det menneskeligt eksistentielle i pædagogiske relationer.

Hans erfaring dækker daginstitutioner, indskoling, børnehjem, støttede samvær, mentoring i ressourceforløb, støtte-/kontaktperson for udsatte og sårbare børn og unge, som har multiple diagnoser, identitetskriser eller kognitiv funktionsnedsættelse. Derudover har Kasper sågar arbejdet en årrække i Kina, hvor han var medstifter og pædagogisk leder af en daginstitution.

Kaspers tilgang er respektfuld, undersøgende og baseret på tillid. Han er ikke bleg for at stille spørgsmål med henblik på at lære den andens livssyn og tanker at kende. Derfor forsøger Kasper at inkludere netværket og familien for at skabe overblik og løsninger til sammenhæng og samarbejde.

Kasper rådgiver og støtter børn og familier i bestræbelse på altid at skabe og vedligeholde en positiv relation til den enkelte.

 Katinka Steimle

​Katinka Steimle

Opmærksom, nysgerrig og grundig psykoterapeut

Katinka er en livsglad kvinde på 52 år og mor til 3 halvvoksne børn. Hun ved, at familie er noget af det vigtigste for de fleste mennesker, og at både børn og voksne kan få det bedste frem i hinanden.

Katinka er erfaren i arbejdet med familier. Hun udfolder og udfordrer eksisterende dynamikker, bl.a. ved tilbagekig i den enkeltes bagage og med fokus på den enkeltes behov. Det er hendes erfaring, at små forandringer sætter gang i de store, og at vedvarende forandringer ofte har grobund i en udvidet indsigt i egne mønstre og erfaringer.

Hun har et skarpt blik for, hvordan sårbare forældre kan styrkes bedst muligt – og altid med udgangspunkt i barnets behov for at kunne trives og slå rod. Katinka hjælper forældrene til at blive bedre forældre, der hvor de befinder sig i deres liv. Hun ved, at alle menneskers liv ser forskellige ud og inviterer til, at andre lukker op og bliver hørt og set – med alt det de har med sig.

Katinka ved, at det kan tage tid at opbygge tillid og åbne op, og hendes tilgang til børn og unge mennesker er derfor tålmodig, åben og imødekommende, så hun kan lære dem at kende og guide dem til at tage livet på sig.