Psykologisk test af voksne

På præcis samme vis som en psykologisk test af børn kan give et billede af hvilke ressourcer og hvor mange de benytter sig af i forskellige situationer. Så kan voksne og forældre i mange tilfælde opleve at kunne få nogle forklaringer på tilbagevendende udfordringer eller begrænsninger i samspilsmæssige sammenhænge.

For forældre har de aspekter potentielt stor betydning for, hvordan de forvalter deres forældreskab – det betyder direkte, at det vil være en anden form for rådgivning, der skal ydes, hvorfor det kan være relevante oplysninger at kende til.

Understøttende familierådgivning

Forskellige kognitive begrænsninger kan nemt være uopdagede da voksne og forældre sagtens kan være gået gennem livet uden at kende til deres egne udfordringer i samspillet med andre mennesker, da det jo altid har været deres oplevelsesverden. Her sker der ofte det, at tidligere utydelige mønstre bliver forstørret betydeligt når man får børn, da det er nogle helt anderledes relationer end sammenlignet med, hvad der tidligere er erfaringer for – der er nogle helt andre følelser på spil.

Derfor kan mange forældre også selv være overraskede over deres egen adfærd, da de ikke kan genkende den fra tidligere i deres liv, hvorfor det kan blive nemt at kigge på ens børn og tænke, at det må være noget i deres adfærd som ligger til grund for de ”nye” besværligheder. En test kan give et billede af om, det beskrevne fænomen kan være en del af det, der udspiller sig.