Terapi- og samtaleforløb

Bedre relationer gennem selvindsigt
Terapi- og samtaleforløb kan spille en rolle i alle de indsatser, Alff tilbyder. Udgangspunktet for samtalerne vil altid være, hvad mennesket overfor os har af behov.

Ingen berøringsangst overfor livskrisen

Det er nemt for udenforstående at have en idé eller forestilling om, hvad der må være vigtigt at få talt om – men det er kun mennesket selv, der virkelig mærker og føler hvor smerten og behovet er størst.

Vi har ingen berøringsangst og evner at være i rum med alle følelser og sindstilstande. I vores arbejde møder vi ofte mennesker, der befinder sig i livskriser af forskellige karakter. Her kan mødet med et andet og forstående menneske gøre en essentiel forskel for deres retning på livet.

Vores terapi- og samtaleforløb

De terapi- og samtaleforløb, vi afholder, er som regel en blanding mellem egentlig terapi og handlingsanvisende råd om specifikke problemstillinger. Under terapien taler vi om de handlemønstre, relationelle og følelsesmæssige udfordringer, der gentager sig – således det kan blive muligt at skabe nye erfaringer for at kunne handle på en ny og anderledes måde.

Det kan skabe store forandringer i familiedynamikken, når de enkelte medlemmer får hjælp til at sige noget, som er svært. Eller det kan være en stor hjælp for børn blot at høre en fra Alff fortælle forældrene om hvilken klemme, deres børn kan komme i. Det kan medføre nye indsigter for både børn og forældre – og deraf nye handlemuligheder, der kan føre videre til nye samspilsmønstre.