Hvorfor psykologiske test

I forbindelse med at voksne såvel som børn oplever varierende former for mistrivsel – som kan skyldes mange forskellige faktorer – ser vi ofte en destruktiv adfærd som enten peger indad eller ud mod verden – det bliver deres strategi for at være til i verden. Begge strategier er vanvittigt hårde for den ramte, og i lige så høj grad også hårde at være vidne til for omverdenen og som omsorgspersoner.

Desværre kan de typer adfærd også lede tankerne i retning af diverse diagnoser uden at dette nødvendigvis er tilfældet. Det er vores erfaring, at overbelastningsreaktioner, stress eller vedvarende overkrav kan medføre nogle sammenlignelige adfærdstræk som flere diagnoser har.

Enhver adfærd er altid et udtryk for en indre tilstand, hvorfor et barn eller en voksens adfærd bør betragtes som informationer, der fortæller os om det andet menneskes indre univers og grundlæggende trivsel og behov. Derved giver disse informationer også muligheder for at lave nogle konkrete ændringer, der kan tilgodese og hjælpe barnet eller den voksne – hvis det lykkes, vil adfærden også ændre sig.

Det er typisk på baggrund af samspillet med andre mennesker og deres behov, man ser et individs udfordringer. På baggrund af det, kan man teste individets evne til at indgå i samspil. Psykologiske test kan i den sammenhæng vise os i hvilken retning omverden bør orientere sig – og kan i mange tilfælde være direkte understøttende for vores rådgivning.