Børn og familier

Et trygt rum til bedre relationer
Hos Alff arbejder vi ud fra et ideal om, at de børn og unge vi møder, skal sanse, føle, indleve og kunne udtrykke sig under vores samvær.

Fysiske rum med plads til sanselighed

Det er vores erfaring, at mange børn og unge kommer til os med begrænsede sanseerfaringer og en nedsat kropslig fornemmelse af sig selv. Det kendskab de har, er ofte ubevidst, usagt og derfor et fremmed land at skulle navigere i.

Vi ved, at alle mennesker lærer sig selv at kende gennem de relationer, kontakt-/samspilsmæssige erfaringer vi gør os, hvor vi sanser og mærker os selv. Derfor prioriterer vi hos Alff at skabe et fysisk rum, der giver plads til situationer, hvor sanselighed bliver vigtig i det relationelle samspil.

Ved aktivt at tilgå den kropslige dimension, bringes en væsentlig grad af kropslig hukommelse i spil, hvor både fornemmelsen af grænser, tryghed eller ubehag kan aflæses.

Udvikling gennem leg og spil

Helt konkret arbejder vi med at skabe situationer, hvor der er trygge rammer omkring barnet eller den unge, i form af den samspilsmæssige kontakt vi faciliterer. En sanseligt oplevet tryghed, som udvikler tilliden, der er grundlaget for en bæredygtig relation.

I vores lokaler er der mulighed for et væld af forskellige sanseaktiviteter såsom at lave slim eller sanseperler, forme i Silk Clay, konstruere i forskellige materialer, bygge bløde huler i sofaen eller kæle med vores søde marsvin. Vi har desuden faciliteter til retro-gaming og filmvisning på lærred – selvfølgelig med popkorn samt mange typer af både fjollede og æstetiske samarbejdsspil og Nerf guns til dem, som elsker spænding med fairplay.

Vi er også aktive udendørs med bl.a. minigolf, baneskydning, ture til stranden eller i skoven, ræs med vores fjernstyrede biler, plæne-/banespil eller besøg på relevante udstillinger, hos terrariet i Vissenbjerg eller Odense Zoo samt diverse lege-/aktivitetspladser m.m.

Nyt mod i hverdagen

Disse mange typer af positive, fælles oplevelser i en professionel ramme tager børn såvel som voksne med sig videre, som erfaring og inspiration til andre sociale interaktioner og samspil i familien eller blandt kammerater. Det giver nyt mod og lyst til at indgå i respektfulde relationer, og kompetencer til at fornemme og italesætte grænser, forventninger, følelser og kreative ideer.

Gennem en aktivt, legende relation får vi adgang til at arbejde pædagogisk og terapeutisk med den følelsesmæssige udvikling. I processen samler vi en masse viden om, præcis hvor barnet eller den unge har et støttebehov, og under hvilke omstændigheder de bedst kan tage imod støtten.

Vi arbejder altså med grundvilkårene for deres sociale færdigheder og trivsel, som naturligvis har enorm betydning for den enkeltes læringsparathed både i og udenfor skolen. Vi oversætter vores viden til handling og vejledning til familie og netværk, så barnet mærker at være hjulpet, og de voksne lykkes med at tage ansvar.

Redskaber at arbejde videre med

Forskellige typer af spil kan være ramme om denne opdagelsesproces af egne følelser – og nogle gange meget svære følelser. Eksempelvis anvender vi spillet ”Alle mine følelser – indeni og udenpå”, som er et fremragende samtalespil, der dels handler om at samarbejde, men i høj grad også handler om at italesætte, bevidstgøre og mentalisere de oplevede følelser, som over tid kan give barnet eller den unge nye handlemuligheder i sociale interaktioner.

Vi udlåner desuden spillet til forældre, så de selv kan fortsætte oplevelsen sammen med deres børn. Det giver ofte anledning til målrettede forældresamtaler, med udgangspunkt i, hvordan man kan arbejde videre med de informationer og situationer der kommer frem gennem spillet. Familien kan derved sammen udvikle deres indbyrdes kendskab til hinandens følelsesforståelser.