Paragraf 75 støtteperson

En støtte, når der er mest brug for den
§75 i Barnets lov bestemmer, at der skal tilbydes børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.

I ALFF arbejder vi ud fra det perspektiv, at støtten så vidt muligt skal medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

I de tilfælde, hvor vi administrerer samvær mellem biologiske forældre og deres barn/børn, anbefaler vi således altid at afholde samtaler med forældrene både før og efter samværet.

Vi tilbyder desuden samtaleforløb for forældrene uafhængigt af samværet, hvilket i mange tilfælde kan give rigtig god mening, idet mange af de forældre, der får deres børn anbragt, ofte lever komplicerede liv med komplicerede problemstillinger. I sådanne liv kan det være enormt svært på egen hånd at have overblikket, selvindsigten eller ressourcerne til, at kunne lave en vedvarende forandring.