Lise Marnow

Pædagog

4274 0184

Lise er pædagog og mor til tre. Hun er vant til, at man taler tingene igennem og er opmærksom på, hvordan mennesker går rundt og har det. Hun er nysgerrig og direkte, og hun italesætter det, hun oplever – tydeligt og indbydende.

Samarbejdet med forældrene omkring barnets udvikling er en af Lises spidskompetencer. Særligt med mødre og mødre af anden etnisk herkomst, både hvad angår samarbejde med daginstitution og hjælp til at komme væk fra en voldelig partner. Det betyder, hun har stor erfaring med tværprofessionelle møder med f.eks. politi, psykologisk rådgivning mm.

Lise differentierer sin pædagogik efter det enkelte menneske. Hendes erfaring trækker på arbejde med børns udvikling i alderen 3-6 år, behandlingshjem med børn/unge i alderen 12-17 år, mentor for nydanske kvinder i Kvinfo, samt en børnehave i Vollsmose.

Der er ikke en opgave, Lise ikke kan varetage, men hun fungerer primært som støtte-/kontaktperson. Hun er dog på vej til også at tage rollen som familiebehandler på sigt samt rollen som samværskonsulent, hvor det handler om små børn.

Andre medarbejdere

Amalie Nissen

Amalie Nissen

Psykolog

Joachim Schødts

Joachim Schødts

Lærer

Peter Houmann

Peter Houmann

Daglig leder. Familie- & Psykoterapeut MPF